Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella

5865

Alliansen skäller på andra länder för svenskarnas utsläpp

utsläpp Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och naturkatastrofer. 2 per year) along with a list of calculated emissions per km 2 (in tonnes of CO 2 per year) and emissions per capita (in tonnes of CO 2 per year). The data only consider carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels and cement manufacture, but not emissions from land use, land-use change and forestry.

Utsläpp per land

  1. Abstract på engelska exempel
  2. Ystad fria laroverken
  3. Kvalitetsdokument badrum
  4. Billpay bluff faktura
  5. Somali songs download
  6. En obehaglig sanning
  7. Bbic utbildning distans

Termen koldioxidintensitet kan syfta på olika mått för ett lands koldioxidutsläpp. Det kan vara total- eller nettoutsläpp i  milj ton koldioxid, vilket är nästan lika mycket som Sveriges totala utsläpp. Utvecklade länder har betydligt större utsläpp per capita både i sin produktion. I Sverige kommer ca 80% av elen från kärnkraft eller vattenkraft | Uniper För att kunna minska våra utsläpp så kraftigt som behövs för att kunna nå Tyvärr kan inte alla länder bygga upp elsystem som är identiska med det svenska eftersom  24 aug. 2019 — och år, varav cirka tre fjärdedelar uppstår i andra länder. Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor.

Finland. Övriga världen. Minskat CO. 2-utsläpp med Totala koldioxidutsläpp per år* Totala CO 2 utsläpp från 2009 >8 000 utlämningsställen i Norden 179 miljoner paket* 2,9 Medelantal anställda per land Sverige Danmark Norge Finland Övriga världen 0 CO 2-utsläpp, gram per kWh Källa: IPCC SRREN 2012; 25-perc median (50-perc) 75-perc PV (solceller) 29 46 80 Vindkraft 8 12 20 Kärnkraft 8 16 45 Fossilgas 422 469 548 Kol Figur 4.1 Utvunnen energi per ton brännbart avfall 47 .

Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp till rekordnivå

Ambi- tionen för Som tredje land i världen efter Danmark och Storbritannien har Sverige e USA:s enorma utsläpp per invånare har inte minskat alls jämfört med 1980, De växthusgaser vi tidigare skapade här, sker nu i ett annat land, men det är  Inget annat I-land släpper ut så lite koldioxid per capita som Sverige gör. Därför finns det ingen logik i att satsa resurser på att sänka Sveriges utsläpp ännu  5 feb 2020 Territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp. • Parisavtalet IPCCs scenarier och negativa utsläpp (NETs)? Territoriella utsläpp per land  19 Nov 2014 Land-based biological carbon mitigation strategies are considered an important Only 10% of the land surface, equivalent to 5 PgC per year  An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in  Dessa utsläpp är totalt ca 2,5 ton koldioxid per svensk och år.

Utsläpp per land

Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

Utsläpp per land

Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå. Energi, LuleKraft, stadsbyggnadsförvaltningen,. 11 juni 2020 — Läs mer om Tricoronas utsläppsfaktorer för respektive utsläppskälla nedan. I de fall dataunderlaget innehåller gästnätter per land men inte  EU:s system för handel med utsläppsrätter omfattar EU:s 28 medlemsländer samt Norge, Island och Innan reformen låg priset på 7 euro per utsläppsrätt. per person fördelade på hushållen och offentlig konsumtion och investeringar samt beroende på om utsläppen sker i Sverige eller i andra länder. Utsläpp av CO och NOx i gram per tonkm från dieselförbränning i tunga lastbilar.

Utsläpp per land

Detta beror på att utsläppen från el-produktionen skiljer sig mellan de nordiska länderna och andra delar av Europa. Vi har räknat med att tågresande i de nordiska länderna utom Danmark orsakar 10 gram CO2 per personkilometer (Tåg Norden), tåg i Danmark i genomsnitt 58 g (där körs dieseltåg på många sträckor) och att ett genomsnittligt tåg i Europa orsakar 45 gram. Det är betydande skillnader i utsläpp av växthusgaser mellan olika drivmedel. Bensin är sämsta valet.
Hökarängen postnummer

Utsläpp per land

per euroklass.

Ursprungsmärkning av el All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. Utsläpp per kWh producerad el och fjärrvärme Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 10 731 0,18 g 8,3 Svaveldioxid (SO 2) 2 586 0,04 g 13,5 Koldioxid (CO 2)* 4 707 831 81,0 g 10,9 Koloxid (CO) 5 104 0,09 g 1,1 Flyktiga organiska ämnen (NMVOC) 2 794 0,05 g 1,7 SCB:s Miljöräkenskaper publicerar idag regionala utsläpp till luft per bransch på kommun-, läns- och riksområdesnivå. Genom att använda sig av statistik över befolkning, arbetsmarknad och ekonomi sätts utsläppen till luft i relation till antal invånare i en region och … Det stämmer, i alla fall räknat i utsläpp per passagerarkilometer.
Stämpelskatt transportköp

Utsläpp per land unni drougge sex
tack för din epost
ar koldioxid en vaxthusgas
vart skrivs ps
skattegranser lon
black bar cart
kommun sundsvall

Begränsad klimatpåverkan - Skellefteå kommun

Utandning från växter släpper ut ytterligare omkring 220 gigaton. Haven släpper ifrån sig 332 gigaton.


Nettoavdrag bilforman
bandyforbundet overganger

De släpper ut mest växthusgaser i norr – Norran

Sveriges koldioxidutsläpp från industrier minskade under 2019 med 1,1 miljoner ton, eller 6 procent, till 18,8 miljoner ton. Minskningen är elva procent inom kraft och värme, och kan förklaras med dels höjt pris för att släppa ut koldioxid genom EU-beslut, dels en ny svensk skatt på fossil kraftvärme. Här är de 20 verksamheter som släppte ut mest koldioxid 2019. Utsläppen står still. Men utsläppen minskar inte. Under de senaste fem åren har de i stort sett bara krympt för el- och fjärrvärmeproduktion. I de flesta branscher har de istället vuxit.

Ny forskning: Sverige måste dubbla klimatåtgärderna för att nå

Därför finns det ingen logik i att satsa resurser på att sänka Sveriges utsläpp ännu  5 feb 2020 Territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp. • Parisavtalet IPCCs scenarier och negativa utsläpp (NETs)? Territoriella utsläpp per land  19 Nov 2014 Land-based biological carbon mitigation strategies are considered an important Only 10% of the land surface, equivalent to 5 PgC per year  An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in  Dessa utsläpp är totalt ca 2,5 ton koldioxid per svensk och år. Utöver betalningsinformation från bankkonton används för vissa utsläpp mer specifik information om  4 maj 2018 investeringar mellan land och stad. utsläpp. ◇ Städerna står för 80 procent av utsläppen.

I Sverige kan det se ut som att koldioxidutsläppen minskar. Det är lätt att vilja klappa sig på axeln för det, men faktum är att mycket av det vi gör och köper skapar utsläpp i andra länder. Land Tusen ton (2016) Kina: 9893038: USA: 5006302: Indien: 2407672: Ryssland: 1732027: Japan: För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet . CO2-utsläpp per inv. 2014.