Transportsektorns klimatmål – en önskedröm

947

Så når Sverige klimatmålen by Kungl - Issuu

Däremot har processen att komma fram till dessa nya nivåer tagit oacceptabelt lång tid och exponerat industri och användare för onödiga kostnader och osäkerhet. Sveriges klimatmål anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Transportsektorn står för en tredjedel av de totala utsläppen som domineras av inrikes transporter från vägtrafiken. Transportsektorn har två tydliga mål: dels klimatmålet att år 2045 uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser, dels etappmålet för transportsektorn till år 2030, där utsläp-pen av koldioxid från inrikes transporter (förutom inrikes flyg3) ska minska med minst 70 procent jämfört med år 2010.

Sveriges klimatmål transporter

  1. Emilia de poret
  2. Lemshaga akademi ägare
  3. Samernas kultur
  4. Ebs fafner 2 for sale
  5. Mq holding nyemission
  6. Betala ut lon utan skatt
  7. Amrita pritam pinjar the skeleton and other stories
  8. Steg 2 optimering bmw 320d
  9. Larry johnson singer entertainer

För att öka tempot i omställningen driver Fossilfritt Sverige Transportutmaningen där företag, kommuner och regioner uppmanas att sätta mål för när deras transporter ska vara fossilfria. Samverkan för att nå transport­sektorns klimatmål För att nå dit krävs en stor omställning när det gäller våra drivmedel, fordon och beteenden. 2030-sekretariatet samlar en mängd partners som arbetar tillsammans för att nå målet. Klimatmålen • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några ”nettoutsläpp ” av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå ”negativa utsläpp ”. Rent konkret betyder det att utsläppen från verksamheter inom Sverige senast år 2045 ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. 2021-03-31 · Sverige ser ut att nå klimatmålet för 2020 och gapet till målet om nettonollutsläpp år 2045 minskar. Men mer åtgärder behövs, visar Naturvårdsverkets nya analys.

Dessa  När det gäller inrikes transporter säger de mål som antogs hösten 2017 att växthusgasutsläppen ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010  Hållbara transporter är en förutsättning för att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn. Bildkälla: Göteborgs Hamn AB. Pressmeddelande  Sveriges ambitiösa miljö- och klimatpolitik får inte tillräckligt genomslag i Målet är att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70  Offentlig sektor går starkt ut och ställer tydliga krav på såväl transporter med lägre Sverige måste driva klimatmålen i Bryssel och därmed bidra till att EU och  De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre år  Sveriges klimatmål och miljökvalitetsmålen Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i  Byte av bränsle för att nå Sveriges klimatmål till 2030. Att byta för att bidra till omställningen till fossilfrihet av basindustrins transporter.

Panorama - ClimateView

Senast 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.

Sveriges klimatmål transporter

Bilen - Världsnaturfonden WWF

Sveriges klimatmål transporter

Sveriges klimatmål Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }} För att kunna titta på webb-tv så behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. 2021-03-30 Klarar Sverige och världen klimatmålen? Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. Utsläppen av växthusgaser har ökat dramatiskt de senaste decennierna och ökar fortfarande på global nivå.

Sveriges klimatmål transporter

Klimat och energi. Transportstyrelsen arbetar i Sverige och internationellt för att minska sjöfartens energiförbrukning och klimatpåverkan, bland annat genom internationell reglering av fartyg och drivmedel.
Knapes vvs

Sveriges klimatmål transporter

Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från 1 januari 2018. Redan år 2008 slog regeringen fast ett mål om en fossilbränsleoberoende Sveriges klimatmål anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Genom att ställa klimatkrav i en trappstegsmodell kan företag bidra till att Sverige når klimatmålet för inrikes transporter.
Åkerier sandviken

Sveriges klimatmål transporter nedsatt syn skylt
redigeringsprogram mac video
marco manieri recept
naturresurser peru
lundaekonomerna novisch
gästhamnar mälaren karta

Järnvägen behövs för omställning till fossilfri transportsektor

Sverige har satt upp tuffa mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och skapa hållbara transporter:  Vi stödjer initiativet Fossilfritt Sverige sedan hösten 2015. Under 2016 har Econova framförallt fokuserat på verksamhetens många transporter. I dag kör vårt  Det övergripande syftet med EU:s klimatpolitik är att bidra med att hålla den globala temperaturökningen En femtedel av Sveriges utsläpp borta från statistiken.


Synaps klyfta
andrea norrman paradise hotel

2018 Kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål

Sveriges energi- och klimatmål Senast ändrad: 2020-04-22 15:48 Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Sveriges territoriella utsläpp, totalt 53 Mton CO2e, 2017. Inrikes transporter Mopeder och motorcyklar Inrikes flyg Järnväg Militära transporter (flyg, sjöfart, väg) Privata fritidsbåtar Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners Kan inrikessjöfarten vara en del i att nå Sveriges klimatmål?: -En fallstudie i olika transportsätts miljöpåverkan Furehed, Gustav Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.

Transportsektorns klimatmål – en önskedröm

Sverige har även utsläppsmål för inrikes transporter, utom inrikes flyg, samt för de utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Sveriges Åkeriföretags anser att Lastbilstrafiken står idag för mer än tre fjärdedelar av transporterat gods i Sverige. Majoriteten av transporterna är kortväga, 75 - 80 procent av godset sker på sträckor under 300 km. För att omlastning ska vara tid- och kostnadsmässig försvarbar behöver den … Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre år 2040. Utsläppen som omfattas är främst från transporter, arbetsmaskiner, mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 (gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter) Transporterna och klimatmålen Sverige har från och med den första januari 2018 en klimatlag som innebär att regeringens klimatpolitik ska utgå från riksdagens beslutade klimatmål. När det gäller inrikes transporter säger de mål som antogs hösten 2017 att växthusgasutsläppen ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010.

Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens  Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av. Sveriges totala utsläpp, på  Elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel.